Admitere masterat iulie 2014

Înscrierile la masterul de Studii Culturale Britanice vor avea loc în perioada 10-18 iulie.

Modalitate de examen (21-25 iulie): interviu în limba engleză, în care candidatului i se testează nivelul de engleză şi capacitatea de înţelegere a fenomenelor culturale, pornind de la parcurgerea unei bibliografii. Culegerea de texte* pe care se va baza interviul va fi disponibilă la BCSC începând cu data de 1 iunie, preţul acesteia fiind 20 lei.

Înscrieri: 10-18 iulie
Examen: 25 iulie, ora 9:00, BCSC.
Data limită de afişare a rezultatelor: 28 iulie
Cifra de şcolarizare: 16 locuri buget, 14 locuri taxa

Acte necesare pentru admitere:

 • fișă tip de înscriere;
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2014;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în  cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

2. Un dosar de prezentare care trebuie depus la Centrul de Studii Culturale Britanice (Str. Pitar Moş 7-13, etj.1, tel. 021 3181580), conţinând:
• Curriculum Vitae
• o scrisoare de intenţie redactată în limba engleză
• 1-2 scrisori de recomandare (din partea profesorilor dumneavoastră, angajatorilor din domenii compatibile programei masterului, etc.)
• o fotografie tip buletin sau paşaport (care poate fi şi ataşata CV-ului)

Mă puteţi contacta pentru asistenţă la BCSC, de luni până vineri, între orele 12-16, sau pe mail la dc_manea@yahoo.com.

Vă aşteptăm!
Dragoş Manea

 

* Autorii şi textele din bibliografie:

1. Appadurai, Arjun, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Mineapolis: University of Minesota Press, (©1996), 2000. (pp.66-85)

2. Bauman, Zygmunt, Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2001. (pp.168-172)

3. Burke, Peter. Varieties of Cultural History. Cambridge & Oxford: Polity Press, 2003. (pp. 1-22, 162-182, 183-212)

4. Gabardi, Wayne, Negotiating Postmodernism. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2001 (pp. 3-40, 144-147)

5. Mulhern, Francis, Culture/Metaculture, London: Routledge, 2000 (pp. 157-169)

6. Leerssen, Joep. “Imagology: History and method.” Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. Ed. Manfred Beller and Joep Leerssen. Amsterdam & New York: Rodopi. 2007. (pp. 17-32)

Advertisements
This entry was posted in The Centre. Bookmark the permalink.

2 Responses to Admitere masterat iulie 2014

 1. Andra says:

  Buna ziua!
  V-as fi recunoscatorare daca m-ati putea ajuta cu o informatie, intrucat nu am gasit nimic referitor la asta pe site-ul Facultatii de Litere.
  Exista si o sesiune de toamna la master? De asemenea, au mai ramas locuri neocupate si pentru aceasta sesiune, indeosebi la buget?
  Va multumesc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s