Admitere BCS septembrie 2015

Înscrierile la masterul de Studii Culturale Britanice vor avea loc în perioada 3-11 septembrie

Modalitate de examen (14-19 septembrie): interviu în limba engleză, în care candidatului i se testează nivelul de engleză şi capacitatea de înţelegere a fenomenelor culturale, pornind de la parcurgerea unei bibliografii. Culegerea de texte pe care se va baza interviul este disponibilă la BCSC. Puteţi găsi mai multe detalii despre bibliografie AICI.

Acte necesare pentru înscriere:

1. Un dosar de înscriere (care trebuie depus la sediul FLLS de pe Str. Edgar Quinet 5-7, etajul 2), conţinând:

 • fișă tip de înscriere;
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2015
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.
 • adeverinţă care să ateste ca specializarea de la licentă a fost acreditată ARACIS (doar pentru absolvenţii universităţilor particulare)

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

2. Un dosar de prezentare care trebuie depus la Centrul de Studii Culturale Britanice (Str. Pitar Moş 7-13, etj.1, tel. 021 3181580), conţinând:

• Curriculum Vitae
• o scrisoare de intenţie redactată în limba engleză
• 1-2 scrisori de recomandare (din partea profesorilor dumneavoastră, angajatorilor din domenii compatibile programei masterului, etc.)
• o fotografie tip buletin sau paşaport (care poate fi şi ataşată CV-ului)

Puteţi găsi calendarul admiterii, precum şi alte detalii AICI.

Ne puteţi contacta pentru asistenţă la BCSC, de luni până vineri, între orele 12-16 sau pe mail la adresa bcsunibuc@gmail.com

Vă aşteptăm!

Advertisements
This entry was posted in The Centre. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s