Mission Statement

Programul are scopul declarat de a duce la un nivel superior informaţia culturală şi pregătirea intelectuală dobândite la nivel de Licenţă şi, totodată, de a pregăti viitori doctoranzi a căror agendă academică se întemeiază pe abordarea interdisciplinară a identităţii culturale ca fenomen general, a instituţiilor culturii britanice în special (între care literatura, artele vizuale, arhitectura, muzica, ca instituţii culturale, completează construcţia identitară din plan politic, economic, social).

 

Programul a susţinut sistematic perspectiva interdisciplinară, fiind primul PS de acest gen în FLLS, cu accent pe interfaţa culturală – sfera publică, istoria ideilor – antropologie culturală, istorie intelectuală – sociologie şi ştiinţe politice. Cursurile şi seminariile incluse în program servesc ca baza pentru pregătirea şi performanţa profesională a celor interesaţi să activeze în instituţii de presă, cultură, diplomaţie, PR. Cei interesaţi să continue cu o carieră academică s-au declarat informaţi şi echipaţi conceptual cu o viziune comprehensivă de natură interdisciplinară esenţială pentru specializarea le nivel doctoral şi activitatea curentă la catedră. 

 

Absolvenţii programului recunosc ca extrem de importantă abordarea interdisciplinară a identităţii şi specificului cultural şi continuă în această direcţie cercetarea la nivel doctoral; cei încadraţi în alte domenii, după absolvirea masteratului recunosc relevanţa viziunii interdisciplinare în activităţile publice cu solide componente de interfaţă (cultură – politică, filologie – jurnalism, studii umaniste – sociologie etc.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s