2008-2011: Dimensiunea europeană a traducerilor pieselor shakespeariene: perspective româneşti

Proiectul isi propune o abordare inovatoare a traducerilor teatrului lui Shakespeare dintr-o perspectiva interdisciplinara, situata la intersectia mai multor paradigme de cercetare din domeniul studiilor literare, a sociologiei si traductologiei. Noutatea demersului consta, pe linga articularea dintre traductologie si studii shakespeareiene, si in corelarea cercetarii traducerilor din Shakespeare cu imperativul constituirii unei identitati europene colective. Axul central al proiectului il reprezinta analiza traducerilor romanesti , inclusiv a reprezentarilor teatrale , abordate din perspectiva comparativa, investigandu-se si traduceri si reprezentari germane si franceze.

Proiectul se concentreaza pe un anumit tip de traduceri- adaptarile libere- absente in studiile de traductologie. Se va cerceta perioada diseminarii adaptarilor dupa piesele lui Shakespeare din secolul xix, urmand studiul Shakespeare-ului dizident din perioada socialista in Romania si RDG, si in final montarile post-comuniste.

Studierea dimensiunii transculturale a Shakespeare-ului tradus si adaptat va extinde aria de investigare si la montarile lui Shakespeare in Asia. Dimensiunea post-comunista va fi comparata cu cea post-coloniala. Un capitol important este explorarea gandirii politice asupra identitatii europene colective si investigarea omologiei dintre caracterul dialogic al traducerilor si paradigma cultural politica a viitoarei Europe. Proiectul va sugera repozitionari curriculare si propuneri de noi cursuri interdisciplinare ce pot conduce la o educatie pentru o cetatenie europeana.

Cercetarea se va desfasura in 3 module, si se va materializa in redactarea a 2 volume. Diseminarea se va realiza prin, publicatii, organizarea a doua conferinte si o masa rotunda.

Obiective

In contextul actual al descentralizarii studiilor shakespeareiene si al re-dimensionarii lor in plan transnational , cercetarile din alte spatii decat cele anglo-saxone, cum ar fi cercetarea romaneasca, inceteaza a mai fi considerata periferice si pot dobindi o vizbilitate sporita. Proiectul de fata isi propune sa se inscrie in aceasta tendinta internationala si sa depaseasca o prezenta relativ scazuta in spatiul studiilor shakespeareiene internationale (vezi pct.8.1. cercetarea romaneasca) initiind o abordare novatoare a receptarii lui Shakespeare in Romania. Elementul de maxima originalitate va fi includerea a doua tematici ce au dobindit recent o relevanta si actualitate deosebita : traducerile si dimensiunea europena.

Dupa cum reiese si din titlu, proiectul va adopta o perspectiva interdiciplinara si va incerca sa elaboreze o metodologie de cercetare originala, aflata la intersectia citorva paradigme de cercetare consacrate din domeniul studiilor literare, sociologice si traductologice. Cu ajutorul acestei metodologii, proiectul isi propune sa studieze traducerile si adaptarile textelor shakespeariene in contextele culturale, social, politice ale produceriii si receptarii lor, relevand istoria receptarii acestora in Romania, reinventarea lui Shakespeare in procesul traducerii, adaptarii si receptarii sale, precum si dimensiunea europeana a acestor procese (inclusiv a predarii textului shakespearian), atat in perioada comunista, cat si in post-comunism. Ne vom axa asupra urmatoarelor aspecte sau componente ale cercetarii:

1.Notiunea de dimensiune europeana , recent introdusa in vocabularul politico-cultural al Uniunii Europene, presupune orientarea dincolo de elementele particulare nationale si luarea ca reper a ceea ce este comun diverselor entitati nationale (Tudorica ,26). Dimensiunea europeana, reflectind dezideratul de unitate in diversitate al UE, nu implica anularea identitatilor culturale nationale, ci dimpotriva. Ea focalizeaza punctele de convergenta si intilnire interculturala precum si valorile a caror portanta transcende granitele nationale. Din perspectiva proiectului de fata, dimensiunea europeana prezinta o relevanta deosebita pentru regindirea receptarii localizate a unor texte precum opera lui Shakespeare, texte ce au intrat in patrimoniul european, cit si pentru regindirea invatamintului superior in sensul europenizarii sale, al proiectarii inei identitati europene colective.

2.Traducerile, prin mecanismul specific de interconectare a doua culturi, pot servi ca model pentru realizarea noului deziderat european de unitate prin diversitate (vezi Ricoeur). Studierea lor din aceasta perspectiva este insa in faza incipienta.

3. Analizele traducerilor unor texte emblematice pentru constituirea identitatii europene, cum ar fi piesele lui Shakespeare, ramin inca captive valorizarii postmoderne a diferentei locale, valorizare ce respinge o perspectiva integratoare transnationala si transculturala. Nici predarea in perimetrul universitar a acestor texte nu urmareste decit rareori dimensiunea europeana in definitia de mai sus. Noutatea demersului nostru consta tocmai in abordarea cercetarii si predarii traducerilor shakespeareiene in acest cadru conceptual si normativ , cadru ce permite corelarea activitatii de cercetare si predare cu imperativul constituirii unei identitati europene colective.

4. Traducerile si montarile lui Shakespeare in Romania vor reprezinta axul central al proiectului, aceste traduceri fiind investigate la intersectia cu traducerile din alte culturi europene si non-europene. Proiectul va urmari modul in care traducerile si montarile pieselor lui Shakespeare au racordat cultura romaneasca la patrimoniul cultural si la valorile politice europene comune.
Pentru a atinge obiectivul fundamental de cercetare novatoare a traducerilor lui Shakespeare si a participarii Shakespeare-ului romanesc la dezvoltarea patrimoniului cultural si politic european, proiectul isi propune urmatoarele obiective derivate:
– Dezvoltarea teoriilor traducerii prin introducerea de concepte din stiintele sociale (Bourdieu) si din filozofia politica si din hermeneutica (Habermas, Ricoeur); identificarea unuI cadru teoretic care sa permita articularea celor patru domenii de studiu si formularea unei metodologii de cercetare comune; elaborarea unui glosar de termeni.
– Cercetarea riguroasa, pe baza noilor metode teoretice elaborate, a procesului de recontextualizare si rescriere a pieselor lui Shakespeare in variantele traduse;
Interogarea critica a unor abordari dominante in traductologie (vezi analiza in 8.1.) prin focalizarea unui tip de traducere ce pare devianta : adaptarea sau tradaptarea (L.Hutcheon). Alegerea acestui tip de traduceri ca obiect de studiu este justificata prin preponderenta sa in diseminarea pieselor lui Shakespeare atit in secolul al 19-lea cit si in secolul nostru globalizat.
– Elaborarea unui model pentru explicarea procesului de apropriere culturala, proces in care Shakespeare este asimilat identitatii culturale a diferitelor natiuni(e.g. un Shakespeare german, romanesc, est-european). Intrebarea pe care o vom ridica este : in ce masura aceste forme de asimilare a lui Shakespeare se constituie intr-un patrimoniu cultural european comun?
– Introducerea perspectivei postcoloniale in abordarea traducerilor din perioada socialista si postcomunista; aceasta perspectiva va permite o noua intelegere a normelor de traducere (vezi Toury) ce functionau in sistemul socialist cit si a strategiilor de rezistenta fata de putere utlizate de traducatori dar si de regizori si actori. In acelasi timp comparatiile cu traducerile efectuate in spatiul non-european vor introduce o dimensiune transculturala a studiului lui Shakespeare, obiectivul urmarit fiind depasirea eurocentrismului si deschiderea catre alteritatea non-europeana.
– Corelarea cercetarii traducerilor cu predarea lor din perspectiva dimensiunii europene. Se vor explora schimbarile curriculare si strategiile didactice prin intermediul carora predarea traducerilor sa promoveze interiorizarea valorilor si normelor politice europene si la formarea unui comportament european.
In ce priveste impactul proiectului, anticipam:
– o crestere considerabila a vizbilitatii in plan international a Shakespeare-ului romanesc, (traduceri, reprezentari teatrale), a prezentei de calitate a cercetarii romanesti in spatiul studiilor shakespeareiene internationale si cresterea contributiei cercetatorilor acestei echipe la proiectele internationale (unele deja demarate);
– repozitionarea studiului literaturii engleze dar si a altor literaturi in consonanta cu nevoia de europenizare a invatamintului universitar romanesc. Acest lucru va implica a)reasezari curriculare in predarea limbilor si literaturilor straine; b) lansarea de noi programe interdisciplinare de masterat (incluzind si departamente de stiinte sociale si politice) pe tema comunicarii transculturale si a formarii de identitati politice transnationale; c) stabilirea cadrului pentru un viitor proiect de cercetare interuniversitar cu institutii din tara si din strainatate
– intensificarea procesului de europenizare a invatamintului universitar si implicarea sa in procesul actual de invatare a cetateniei europene. (vezi Habermas).

Participanţi

Prof.dr. Madalina Nicolaescu – director
Prof.dr.Mihaela Irimia
Conf.dr. Maria-Sabina Alexandru Draga
Conf.dr.Isabela Ietcu Fairclough
Asist.drd. Petruta Naidut
Asist.drd. Oana-Alis Popescu

Prof. Mădălina Nicolaescu este profesor titular al cursului Cultural Globalization – European Identity, în cadrul programului masteral British Cultural Studies. Programa acestui curs este disponibilă  aici.
Toti participantii activeaza in cadrul CENTRULUI DE EXCELENTA PENTRU STUDIEREA IDENTITATII CULTURALE din cadrul Catedrei de Limba si Literatura Engleza, Facultatea de limbi si literaturi straine – Universitatea din Bucuresti.

Aici puteţi accesa glosarul proiectului “Shakespeare şi dimensiunea europeană”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s